ക്ലോസിംഗ് സെറിമണി

20 Oct 2020 04:00 PM

നുസ്രത്ത് - ബുൽബുൽ ദ്വൈമാസ കാംപയ്ൻ 2020 ആഗസ്റ്റ് 20-ഓക്ടോബർ 20

🕓 2020ഓക്ടോബർ20 4pm🕓

➡️ സ്വാഗതം :ഇ പി അശ്റഫ് ബാഖവി

➡️ അദ്ധ്യക്ഷത :പി അലി അക്ബർ മൗലവി

➡️ ഉദ്ഘാടനം: സയ്യിദ് ഹാശിം ബാഫഖി തങ്ങൾ

➡️ സമാപന സന്ദേശം: ബഹുവന്ദ്യ മൗലാനാ

➡️നന്ദി :കെ സദഖത്തുല്ല മൗലവി